facebook Newsletter Kontakt

18. 03. 2022

ZMENA PROGRAMU NA TENTO TÝŽDEŇ

Z dôvodu zdravotnej indispozície v hereckom súbore meníme program na tento týždeň. Rušíme predstavenia Žltá čiara (18. 3.) a Naše fotky (19.3.). Ako náhradné predstavenia uvedieme Kaderníčky (18. 3.) a Vedľajšie účinky (19.3.).


15. 03. 2022

KREUTZEROVA SONÁTA / ČIA VINA

Začíname skúšať posledný titul 30. divadelnej sezóny, autorskú inscenáciu KREUTZEROVA SONÁTA / ČIA VINA v réžii Pavla Viechu. Inscenácia je adaptáciou kontroverznej Tolstého novely Kreutzerova sonáta v konfrontácii s verziou Tolstého manželky Sofie, ktorá napísala pod názvom Čia vina. Premiéra inscenácie je plánovaná na 7. mája 2022.


14. 03. 2022

NAŠE FOTKY NA NOVEJ DRÁME

Dramaturgická rada festivalu Nová dráma/ New Drama 2022 vybrala do hlavného programu deväť inscenácií a medzi nimi je nominovaná aj naša inscenácia hry Thomasa Melleho Naše fotky v réžii Eduarda Kudláča. Najbližšie predstavenie inscenácie hry Thomasa Melleho Naše fotky hráme v sobotu 19. marca 2022.


11. 03. 2022

BULLETIN KADERNÍČKY ONLINE

Prinášame vám tretí online bulletin v našej 30. výročnej sezóne k inscenácii KADERNÍČKY, kde nájdete mnohé kontextové informácie, rozhovor s autorkou Astrid Saalbach, ktorý nám špeciálne poskytla, ako aj rozhovor s režisérom inscenácie Eduardom Kudláčom. Tešíme sa, že nemáme priestorové obmedzenie, a tak je súčasťou bulletinu aj veľa obrazového materiálu.