Literárny lab

Dnes o 18:00 predstavíme v Čitárni súčasnej literatúry tvorbu mladých autoriek a autorov z Dielne tvorivého písania priamo zo žilinského divadla, ktorú vedie dramaturgička Daniela Brezániová.

Projekt je súčasťou Dielní kreatívneho písania pod Divadelným ústavom v Bratislave. Tieto dielne sú zamerané najmä na vznik dramatických textov a na zoznamovanie sa s divadlom, ale samozrejme podporujú kreativitu a rozvíjanie tvorby mladých študentov v rôznych formách.

Mestské divadlo Žilina je mladé divadlo, ktoré podporuje nové texty a začínajúcich tvorcov. Projekt Čitárne súčasnej literatúry je zameraný nielen na podporu renomovaných autoriek a autorov, ale aj na vytváranie príležitostí pre mladé talenty s láskou k písaniu a literárnej tvorbe, ktorú budú môcť v tomto priestore pravidelne odprezentovať. V rámci Literárneho labu budú mať mladí príležitosť konfrontovať svoju tvorbu s publikom, preskúmať rôzne žánre a témy, rozšíriť kreatívne hranice, podnietiť umeleckú fantáziu, spolupracovať, inšpirovať sa navzájom a vytvárať nové a originálne diela.

Ak radi píšete a chceli by ste sa so svojou tvorbou zapojiť do nášho Literárneho labu, kontaktujte Danielu Brezániovú na maili: dramaturg@divadlozilina.eu

Dnes sa so svojimi textami predstavia: Nina Holeštiaková, Marek Alex Képeš, Barbora Krčová, Šárka Kubálková, Alica Madorrán Fortuňo, Viktória Pilátová, Eliška Pokorná a Ester Tereňová.

Ďalšie články

aktualita 2
E48FD121-EAF3-4B5A-87A3-B1AF0735A290