Služby divadla

Priestory

Kapacita 262 miest v dolnom hľadisku, 42 miest na balkóne 

Divadelná sála Mestského divadla Žilina bola vybudovaná v rokoch 1942 – 1944. Má obdĺžnikový pôdorys s predsunutým proscéniom a jej reprezentatívnu atmosféru tvorí pôvodné zdobenie Maliara Františka Vlkoláčka. Sála je vybavená novými sedadlami, zvukovým a svetelným parkom v podobe LED rotačných hláv, kvalitným projektorom s objektívom a tiltulkovacím LED panelom.

Budova divadla nesie znaky talianskeho neoklasicizmu, zatiaľ čo vnútro bolo riešené v duchu funkcionalizmu. Bočné steny sú členené okennými nikami, siahajúcimi cez celú výšku divadelnej sály. Obložené sú dreveným obkladom, rovnako ako parapet balkóna. Maľovaná výzdoba začína až od miesta, kde strop cez oblúk plynulo dosadá na bočné steny. Do stredu stropu je posadená sploštená kupola s náznakom slepého okulusu. Výzdoba strieda štylizované geometrické a rastlinné ornamenty. Jedinou figurálnou výzdobou sú štyri múzy v okrúhlych medailónoch v nárožiach. Portál, oddeľujúci hľadisko od javiska, má jednoduchú formu bez ozdôb s dreveným obkladom portálového rámu. Podľa zachovaného účtu za odvedenú prácu robil umeleckú výzdobu sály, maľovanie František Vlkoláček (otec akademického maliara Mojmíra Vlkoláčka). Je však otázne, či bol zároveň aj autorom návrhu výzdoby.

Najväčšia rekonštrukcia divadla bola v rokoch 1999 – 2003. V divadelnej sále sa vylepšili najmä parametre zvukovej a svetelnej techniky. Kvôli potrebe rozšírenia javiska a limitom parcely museli architekti pristúpiť k posunutiu portálu. Inštalácia zasúvacej plošinovej podlahy v súčasnosti umožňuje upraviť sálu na základnú plochu a využívať ju aj ako tanečnú, prípadne konferenčnú sálu.

Mestské divadlo Žilina v roku 2023 opäť čiastočne obnovilo priestory sály. Inovácie sa mohli realizovať vďaka finančnej podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu a s podporou mesta Žilina.

Prílohy

Pôdorys Veľkej sály

Bokorys Veľkej sály

Rozmiestnenie sedadiel vo Veľkej sále

Zapojenie zvuku vo Veľkej sále

Kapacita je variabilná, štandardne 66 sedadiel 

Štúdio Mestského divadla Žilina je variabilný experimentálny priestor typu blackbox s obdĺžnikovým tvarom, rovnou podlahou a s čiernymi stenami. V súčasnosti slúži ako hrací priestor, ktorý má základné technické vybavenie. Môže slúžiť aj na malé koncerty, skúšky, prednášky alebo iné nedivadelné aktivity.

Prílohy

Pôdorys Štúdia

Čitáreň slúži od roku 2024 ako priestor pre milovníkov literatúry a umenia. Nachádza sa v priestoroch bývalej kaviarne, je vybavená mini pódiom, policami s knihami, pohodlnými kreslami, gaučami a aj stoličkami s malými stolíkmi. Počas plánovaných podujatí, prednášok a diskusií je možnosť priestor ozvučiť alebo nasvietiť, či rozšíriť kapacitu sedadiel. Hlavným účelom tohto priestoru je prezentácia a podpora súčasnej slovenskej a svetovej literatúry, preto je ideálnym priestorom na besedy, alebo na prezentáciu či propagáciu nových knižných titulov.

Mestské divadlo Žilina má k dispozícii aj tanečnú sálu, ktorá slúži ako skúšobný priestor pre baletné školy, tanečné súbory, alebo ako miestnosť pre menšie tréningy a ľahké cvičenia. Sála je vybavená veľkou zrkadlovou stenou a ozvučením.

Prenájom priestorov

Mestské divadlo Žilina disponuje niekoľkými reprezentatívnymi priestormi pre vás či vašich klientov v historickom centre mesta. Ponúkame Veľkú sálu (kapacita max. 304 sedadiel) a Štúdio (štandardne 66 sedadiel) so súčasnými technológiami od zvuku, osvetlenia, po videoprojekciu, prípadne reprezentatívny horný foyer, tanečnú sálu či Čitáreň súčasnej literatúry.

Radi vám vďaka individuálnemu prístupu a produkčno-technickej podpore pomôžeme pri príprave vášho podujatia.

Priestory sú vhodné na:

• firemné eventy
• slávnostné ceremoniály
• rauty a recepcie
• koncerty
• organizované divadelné predstavenia
• natáčanie videoklipov a reklamných spotov
• konferencie a semináre
• diskusie, besedy
• prednášky, workshopy

Poskytneme vám:

• individuálny prístup
• prenájom priestorov, technického vybavenia, odborného a obslužného personálu
• produkčné zabezpečenie (uvádzačky a uvádzači, šatne)
• sprostredkovanie občerstvenia a cateringu
• technické zabezpečenie (osvetlenie, ozvučenie, projekcia, titulkovač, dymostroj a iné)
• úpravu priestorov podľa vašich požiadaviek
• umelecký program (domáce predstavenie, zabezpečenie hosťujúcich umelcov)
• umelecký personál (možnosť objednania si hercov na moderovanie alebo účinkovanie v reklamných spotoch)
• reklamné plochy, na ktorých môžete vaše podujatie propagovať

Cenová ponuka

Cena prenájmu závisí od časového a priestorového rozsahu jednotlivých akcií a objednaných služieb. Odporúčame kontaktovať nás v dostatočnom časovom predstihu, najlepšie 3 mesiace vopred, aby sme spoločne mohli naplánovať a zrealizovať vašu akciu v tej najlepšej kvalite.

Fotogaléria

V prípade záujmu kontaktujte: