facebook Newsletter Kontakt

Kontakt

Adresa: Telefón:

Horný val č. 3
010 01 Žilina

IČO: 30229839

DIČ: 2020668958

IČ DPH: SK 2020668958

+421 41 381 0000
   
Mobil: Všeobecný e-mail:
+ 421 905 528 027
info@divadlozilina.eu

 

Riaditeľ divadla

Michal Vidan
Kontakt: +421 918 856 460, riaditel@divadlozilina.eu

Umelecký šéf

Eduard Kudláč
Kontakt: +421 905 219 454, 
umeleckysef@divadlozilina.eu

Dramaturgia

Martin Gazdík
Kontakt: dramaturg@divadlozilina.eu
Lektorka dramaturgie
Daniela Brezániová
Kontakt: +421 905 894 523, dramaturg@divadlozilina.eu

Produkcia, hosťovanie, prevádzka divadla

 
Bronislava Jakubíková
Kontakt: +421 915 791 265, produkcia@divadlozilina.eu
 

Manažérka pre projekty a PR
 

Zuzana Palenčíková
Kontakt: +421 905 151 678palencikova@divadlozilina.eu
 

Vedúca ekonomického oddelenia

Helena Hrušková
Kontakt: +421 41 381 1000hruskova@divadlozilina.eu

Prenájmy, spolupráca s partnermi, marketing, prevádzka divadla

Zuzana Skyba

Kontakt: +421 908 291 444, marketing@divadlozilina.eu

Pokladňa, predpredaj, rezervácie vstupeniek, organizované predstavenia pre školy

Dagmara Badárová
Kontakt: +421 
905 528 027, badarova@divadlozilina.eu 

Pokladňa, predpredaj, rezervácie vstupeniek

Jana Hubočanová
Kontakt: +421 911 148 446, hubocanova@divadlozilina.eu

Programovo - produkčná pracovníčka, rezervácia vstupeniek

Nikola Kučerová

Kontakt: +421 915 791 824, kucerova@divadlozilina.eu

Administratíva 

Petra Pudiš

Kontakt: +421 903 510 671, petra.pudis@divadlozilina.eu

Správca budov

Jaroslav Vitos

Kontakt: +421 903 229 270, spravca@divadlozilina.eu