facebook Newsletter Kontakt
<>   HRÁME   10/12   Vedľajšie účinky   19.00 - 21.15   VSTUPENKY

Kontakt

Adresa: Telefón:

Horný val č. 3
010 01 Žilina

IČO: 30229839

DIČ: 2020668958

IČ DPH: SK 2020668958

+421 41 381 0000
   
Mobil: E-mail:
+ 421 905 528 027
produkcia@divadlozilina.eu
pokladna@divadlozilina.eu

 

RIADITEĽ DIVADLA

Michal Vidan
Kontakt: +421 918 856 460, riaditel@divadlozilina.eu

UMELECKÝ ÚSEK

Umelecký šéf
Eduard Kudláč
Kontakt: +421 905 219 454, 
umeleckysef@divadlozilina.eu

Dramaturgia
Martin Gazdík
Kontakt: dramaturg@divadlozilina.eu

Zuzana Palenčíková
Kontakt: +421 905 151 678, palencikova@divadlozilina.eu

Lektorka dramaturgie
Daniela Brezániová
Kontakt: +421 905 894 523, dramaturg@divadlozilina.eu

 
TECHNICKÝ ÚSEK
 

Šéf techniky a dielní
Juraj Špalek
Kontakt: technika@divadlozilina.eu


Správca budov

Juraj Tavač
Kontakt: +421 917 586 704, spravca@divadlozilina.eu

 

EKONOMICKÝ ÚSEK

 

Vedúca ekonomického oddelenia
Helena Hrušková

Kontakt: +421 41 381 1000hruskova@divadlozilina.eu

Mzdová účtovníčka, účtovníčka
Jaroslava Kotercová
Kontakt: +421 917 926 740, kotercova@divadlozilina.eu; mzdove@divadlozilina.eu

Administratívna pracovníčka a personalistka
Petra Pudiš
Kontakt: +421 903 510 671, petrapudis@divadlozilina.eu

 

ÚSEK PROGRAMU A MARKETINGU
 

Vedúca prevádzky
Lenka Matúsová
Kontakt: +421 915 791 265, produkcia@divadlozilina.eu

 
Projekty a PR
Zuzana Palenčíková
Kontakt: +421 905 151 678, palencikova@divadlozilina.eu
 
Marketingová špecialistka
Natália Zahradníková
Kontakt: +421 917 877 852, zahradnikova@divadlozilina.eu

Prenájmy, spolupráca s partnermi, marketing, prevádzka divadla
Zuzana Skyba
Kontakt: +421 908 291 444, marketing@divadlozilina.eu

Pokladňa, predpredaj, rezervácie vstupeniek, organizované predstavenia pre školy
Dagmara Badárová
Kontakt: +421 905 528 027, badarova@divadlozilina.eu

Pokladňa, predpredaj, rezervácie vstupeniek
Jana Hubočanová
Kontakt: +421 911 148 446, hubocanova@divadlozilina.eu

Programovo - produkčná pracovníčka, rezervácia vstupeniek
Nikola Kučerová
Kontakt: +421 915 791 824, kucerova@divadlozilina.eu