Zmena programu

Milí naši diváci, z dôvodu zdravotnej indispozície v hereckom súbore meníme vo štvrtok a piatok program.

Vo štvrtok 8. februára rušíme predstavenie inscenácie Hey! Slováci bez náhrady. Zakúpené vstupenky si môžete vymeniť v pokladnici Mestského divadla Žilina za iné predstavenie, ktoré hráme do konca marca, alebo vám vrátime vstupné.

V piatok 9. februára rušíme predstavenie inscenácie Dušan Makovický sa obesil vo svojom rodnom dome a mimoriadne hráme predstavenie inscenácie Manifest. Zakúpené vstupenky platia aj na náhradné predstavenie, alebo si ich môžete vymeniť v pokladnici Mestského divadla Žilina za iné predstavenie vo februári, alebo marci. Ak vám ani jedna z týchto možností nevyhovuje, vrátime vám vstupné.

Súčasťou prvej reprízy inscenácie Manifest bude aj dramaturgický úvod v priestoroch novootvorenej Čitárne súčasnej literatúry v Mestskom divadle Žilina s dramaturgičkou a autorkou inscenácie Danielou Brezániovou o 18:00. Pozývame všetkých, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o výbere témy inscenácie a jej tvorivom procese. Vstup je voľný.

V prípade vstupeniek zakúpených online v sieti Tootoot pred 1. februárom môžete požiadať o vrátenie vstupného spoločnosť Tootoot, v prípade kúpy po 1. februári je potrebné požiadať o refundáciu priamo v pokladnici divadla.

Podrobnejšie informácie získate e-mailom na: pokladna@divadlozilina.eu alebo telefonicky na: +421 41 381 0000.

Pokladnica divadla je otvorená v pracovných dňoch od 15:30 do 18:00 a hodinu pred predstavením.

Ďakujeme vám za pochopenie a trpezlivosť!

Ďalšie články

manifest-diskusia2
aktualita-nova-drama