facebook Newsletter Kontakt
<>   HRÁME   15/06   3T V DIVADLE   19.00   VSTUPENKY

Kalendár - JÚN 202119/06   SOBOTA   19.00   veľká sála

Prachy!

TEXT    Andreas Sauter   Bernhard Studlar   RÉŽIA    Marián Amsler

TRAGIKOMÉDIA

CENA: 10 €   REZERVOVAŤ VSTUPENKY   ONLINE PREDAJ

22/06   UTOROK   19.00   veľká sála

JAZZOVÉ DNI V ŽILINE 2021

MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL

CENA: 12 €   REZERVOVAŤ VSTUPENKY   ONLINE PREDAJ

23/06   STREDA   19.00   veľká sála

JAZZOVÉ DNI V ŽILINE 2021

MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL

CENA: 15 €   REZERVOVAŤ VSTUPENKY   ONLINE PREDAJ

24/06   ŠTVRTOK   19.00   veľká sála

Triky, fet a makači

TEXT    Mohamed Rouabhi   RÉŽIA    Eduard Kudláč

KOMÉDIA

CENA: 10 €   REZERVOVAŤ VSTUPENKY   ONLINE PREDAJ

25/06   PIATOK   19.00   veľká sála

Neznášam ťa!

TEXT    Michal Tomasy   A KOLEKTÍV    RÉŽIA    Michal Tomasy

SITUAČNÁ KOMÉDIA

CENA: 10 €   REZERVOVAŤ VSTUPENKY   ONLINE PREDAJ