facebook Newsletter Kontakt
<>   HRÁME   26/01   Anna Karenina   19.00 - 21.35   VSTUPENKY

Všeobecné informácie


POKLADNICA MESTSKÉHO DIVADLA ŽILINA JE OTVORENÁ KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ OD 15:30 DO 18:00

V PRÍPADE PREDSTAVENIA DO 18:45.

SOBOTA, NEDEĽA - V PRÍPADE PREDSTAVENIA 18:00 - 18:45.


OD 22. NOVEMBRA 2021 HRÁME V REŽIME OP.

Za osobu v režime OP sa považuje osoba kompletne očkovaná* a osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.**

* Za kompletne zaočkovanú osobu sa považuje:  
a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
c) osoba 14 dní po aplikácii akejkoľvek dávky, ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní, alebo
d) osoba do 2 rokov veku, alebo
d) osoba od 2 rokov do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu.

** Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste, vydaného do 15. novembra 2021.


REZERVÁCIA VSTUPENIEK

telefonická rezervácia:
041 381 0000, 0905 528 027, 0911 148 446, 0915 791 824
e-mailová rezervácia: pokladna@divadlozilina.eu
Rezervácia je platná maximálne 3 pracovné dni. Nevyzdvihnuté rezervácie budú automaticky posunuté do predaja /pri rezervácii v priebehu posledných 3 dní pred plánovaným predstavením bude rezervácia vstupeniek v prípade ich nevyzdvihnutia zrušená a vstupenky posunuté do predaja pol hodinu pred začiatkom predstavenia; rezervácia v deň predstavenia nie je možná/.

 Po začiatku predstavenia do sály nepúšťame.

PLATBA
• v hotovosti
• platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu 

Ak si zakúpite vstupenky na naše domáce predstavenie online, zaplatíte o jedno euro menej než pri kúpe vstupeniek v pokladnici divadla.


ZĽAVY
• držitelia preukazu ŤZP zľava 50% na reprízy domácich predstavení
• študenti do 26 rokov /po predložení študentského preukazu alebo indexu/ a seniori nad 60 rokov majú zvýhodnené vstupné na reprízy domácich predstavení
• študenti konzervatórií, VŠMU v Bratislave, AU v Banskej Bystrici, DAMU v Prahe majú po predložení preukazu školy vstup za 1 € /nevzťahuje sa na hosťujúce predstavenia; ponuka platí len pri voľnej kapacite sály, bez možnosti rezervácie/
• pre organizované skupiny poskytujeme zľavy po dohode s prevádzkou divadla

Divákov s obmedzenou schopnosťou pohybu prosíme, aby nám nahlásili svoj príchod najmenej deň vopred. Budeme im môcť tak bez problémov zabezpečiť bezbariérový prístup do Veľkej sály aj Štúdia.