O histórii Žiliny

Dnes o 17:30 vás pozývame na druhú zo série prednášok, počas ktorej nám historik Peter Štanský povie niečo viac o histórii mesta Žilina.

Mestské divadlo je neodmysliteľnou súčasťou územia, ktoré v rámci pamiatkovej zóny Mesta Žilina tvorí po dnešnom Mariánskom námestí (rínku) najdôležitejší priestor mesta. Divadlo je súčasťou nielen Horného valu a Katedrálneho námestia, ale i širšieho okolia – Farských schodov a Námestia Andreja Hlinku. V druhej prednáške a prezentácii sa preto budeme zaoberať týmto priestorom, jeho históriou a súčasnosťou. V prezentácii predstavíme návštevníkom Čitárne tieto miesta na fotografiách od roku 1871 a budeme sa rozprávať aj o mnohých zaujímavostiach, čím priblížime genius loci okolia divadla. Spolu s historikom Petrom Štanským sa tešíme na vašu aktívnu účasť.

Peter Štanský je bezpochyby verejnosti najviac známy žilinský historik. Nie je síce rodený Žilinčan, ale o histórií mesta vie prakticky všetko. Sám skromne dodáva a komentuje, že o Žiline a okrese preskúmal pramene od raného stredoveku až po súčasný novovek. Celý svoj profesijný život historika a archivára strávil v múzeách či archívoch. Od roku 1969 do roku 2016 pôsobil v Štátnom archíve v Žiline, ktorý sídli v Budatíne. Okrem iného vypátral aj autora Immaculaty na Mariánskom námestí. Peter Štanský má na svojom konte neuveriteľný zoznam publikácií, ktoré sa venujú dejinám, kultúre a životu mesta Žilina. Jeho skúmanie reflektujú napríklad knihy: Mesto Žilina, Žilina v slovenských dejinách, Potulky starou Žilinou, Stratená Žilina, Žilina vo svetle lámp, Parky a sady v Žiline, Vlčince a mnohé iné. Dnes, už na dôchodku, mapuje dejiny Žiliny s ešte väčšou vášňou a zápalom.

Ďalšie články

Aktualita 3
aktualita april