Literárny lab

Dnes o 18:00 otvorí júnový program Čitárne autorské čítanie s členmi z projektu Kvírko, ktorý sa venuje vzdelávaniu a kvír aktivizmu na Slovensku pod o. z. Saplinq. Podujatie iniciovala Kristína Škulcová a jej cieľom je spojiť ľudí, ktorým táto téma nie je ľahostajná a chceli by sa dozvedieť viac. Dáva priestor kvír ľuďom, aby mali možnosť odprezentovať svoju tvorbu a mali priestor, kde sa nemusia báť hovoriť o týchto témach.

Mestské divadlo Žilina je mladé divadlo, ktoré podporuje nové texty a začínajúcich tvorcov. Projekt Čitárne súčasnej literatúry je zameraný nielen na podporu renomovaných autoriek a autorov, ale aj na vytváranie príležitostí pre mladé talenty s láskou k písaniu a literárnej tvorbe, ktorú budú môcť v tomto priestore pravidelne odprezentovať. V rámci Literárneho labu budú mať mladí príležitosť konfrontovať svoju tvorbu s publikom, preskúmať rôzne žánre a témy, rozšíriť kreatívne hranice, podnietiť umeleckú fantáziu, spolupracovať, inšpirovať sa navzájom a vytvárať nové a originálne diela.

Čítajú: Dorota Uríková, Danielle Palkovič a Kristína Škulcová

Ak radi píšete a chceli by ste sa so svojou tvorbou zapojiť do nášho Literárneho labu, kontaktujte dramaturgičku Danielu Brezániovú na adrese: dramaturg@divadlozilina.eu

Ďalšie články

Aktualita 4
aktualita 3