Kontakt

Kontaktujte nás

Riaditeľ divadla

Riaditeľ divadla
+421 918 856 460

Umelecký úsek

Umelecký šéf
+4368 181 119 988
Dramaturgička
+421 905 894 523

Technický úsek

Šéf techniky a dielní
Správca budovy
+421 917 586 704

Ekonomický úsek

Vedúca ekonomického oddelenia
+421 41 381 1000
Mzdová účtovníčka, účtovníčka
+421 917 926 740
Administratívna pracovníčka a personalistka
+421 903 510 671

Úsek programu a marketingu

Vedúca úseku, produkčná manažérka
+421 915 791 265
Online marketingová špecialistka
+421 917 877 852
Prenájmy, spolupráca s partnermi
+421 908 291 444
Predaj a rezervácia vstupeniek, predstavenia pre školy
+421 905 151 678

Vzťahy s verejnosťou

press@divadlozilina.eu

Fakturačné údaje

Adresa:
Horný val č. 3, 010 01 Žilina
IČO:
30229839
DIČ:
2020668958
IČ DPH:
SK 2020668958