facebook Newsletter Kontakt
<>   HRÁME   04/10   Kreutzerova sonáta / Čia vina?   19.00 - 20.30   VSTUPENKY

Daniela Brezániová

Daniela Brezániová

Daniela Brezániová sa narodila v Žiline. Je čerstvá absolventka dramatickej tvorby a divadelnej dramaturgie pod vedením prof. Romana Poláka a Mgr. art. Daniela Majlinga na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave. Lektorkou dramaturgie v Mestskom divadle Žilina je už od roku 2019. (Počas štúdia spolupracovala v tvorivom tandeme s režisérkou Barborou Nitschovou, so študentskými inscenáciami sa zúčastnili viacerých festivalov, dve inscenácie boli súčasťou juniorského programu na Dotykoch a spojeniach 2021. Spolupracovala na príprave prvej inscenácie na Slovensku pre Nepočujúcich aj počujúcich divákov, ktorá má názov Deti ticha a premiérovala sa v roku 2021 v Divadle Lab.) V Mestskom divadle Žilina spolupracuje na organizovaní predstavení pre sluchovo postihnutých divákov a od tejto sezóny 2021/2022 je lektorkou tvorivého písania pre mladých študentov a študentky.