Čitáreň súčasnej literatúry v júni

4. júna o 18:00 predstavia v Literárnom labe Čitárne svoju literárnu tvorbu mladé autorky a autori z projektu Kvírko, ktorý sa venuje vzdelávaniu a kvír aktivizmu na Slovensku. Prezentáciu bude viesť Kristína Škulcová, ktorá vytvára pre kvír mladých ľudí bezpečný priestor, kde sa nemusia báť zdieľať hocijakú tému.

Vydavateľ Koloman Kertész Bagala pravidelne pozýva do Čitárne súčasnej literatúry na literárne besedy autorov a autorky, ktorých tvorba vyšla v jeho vydavateľstve. 11. júna o 18:00 bude besedovať so spisovateľom Pavlom Rankovom, ktorý predstaví svoju najnovšiu novelu Klinika, z ktorej vznikla aj audiokniha v interpretácii herca SND Richarda Stankeho.

Séria prednášok o histórii mesta Žilina pokračuje aj 12. júna o 17:30. Historik Peter Štanský preskúma vznik a dávnu minulosť dnešného Námestia Andreja Hlinku a Sadu SNP. V prezentácii predstaví tieto miesta na fotografiách od roku 1871, čím opäť priblíži genius loci okolia divadla.

V závere mesiaca sa predstaví vydavateľstvo BRAK, ktoré prináša kvalitné zahraničné tituly a domácu autorskú tvorbu. O jeho vzniku, edičných plánoch či príbehoch, ktoré si vydavateľstvo zažilo, bude rozprávať jeho šéf František Malík s prekladateľom a publicistom Tomášom Hučkom 18. júna o 18:00.

Ďalšie články

aktualita-premiera-stred
aktualita 4