facebook Newsletter Kontakt
<>   HRÁME   30/11   Lilith   19.00   VSTUPENKY

Ada Juhásová

Ada Juhásová

Ada Juhásová sa narodila 31. júla 1992 v Košiciach. Členkou umeleckého súboru Mestského divadla Žilina sa stala v roku 2019. Absolvovala Akadémiu umení v Banskej Bystrici v odbore herectvo. Počas štúdia sa zúčastnila výmenného pobytu vo Varšave na Akadémii teatralnej Alexandra Zelwerovicza a je absolventkou Letnej medzinárodnej divadelnej školy v Moskve. V súčasnosti spolupracuje s Uhlom92 a venuje sa pedagogickej činnosti.FOTOGALÉRIA