facebook Newsletter Kontakt
<>   HRÁME   30/09   Anna Karenina   19.00 - 21.35   VSTUPENKY

NAŠI

NAŠI

Nie sú žiadne termíny pre toto podujatie!

Počúvaš sa, ako hovoríš?

Štúdia rozhovoru o klimatickej kríze. Rodina. Nedeľa. Diskusia po obede. Tri generácie. Matka (otec chýba) – bývalá disidentka, od mladosti ochrankyňa prírody, dcéra s manželom – pracujúca v rodinnej firme na inštalácii solárnych panelov – a mladšia dcéra – účastníčka klimatických protestov (bola párkrát u psychológa).
Línia boja vedená vo vnútri environmentálneho diskurzu. Rozhovory v rodinách ako dnešné bojové pole klimatickej krízy. Čaj? Katalógy mediálnych predobrazov. Vonkajší svet v našich intímnych prostrediach. (Dá sa vnútorné a vonkajšie oddeľovať?) Ako byť účinným subjektom zmeny? Čo je hysterická reakcia a kto určuje hranice „zdravej“ reakcie? Dá sa vôbec uskutočniť zmena v spoločnosti „kultivovane“? Nie je každý protest v perspektíve každodennosti chorobou? Hystéria verzus pasivita.
Štúdia dialógu. Prebúdzanie spoločného vedomia. Uvidieť budúcnosť. Nechať organicky prerásť zeleň naprieč chronicky sa vracajúcimi pozičnými spormi!

Divadelný text Naši – Štúdia rozhovoru o klimatickej kríze vznikol pre HaDivadlo a jeho 45. sezónu venovanú klimatickej kríze s názvom „Zdroje“ voľným použitím metódy dokumentárneho divadla - verbatim. Metóda verbatim vytvára dramatický text na základe záznamu otázkami riadeného rozhovoru medzi vybranými hovorcami. Východiskovým zámerom bola snaha vidieť problém klimatickej krízy komplexnejšie a dostať ho zo sféry vedeckých grafov do rozhovorov medzi ľuďmi. Tvorcovia si vybrali situáciu rodinnej diskusie po nedeľnom obede. Rodina im tak slúžila ako metafora ľudskosti, v ktorej tiež obývame jeden domov – našu planétu.


Dĺžka predstavenia: 70 minút bez prestávky


Osoby a obsadenie

Eliška: Táňa Malíková

Zdena: Simona Peková

Kristýna: Kamila Valůšková

Milan: Jiří Miroslav Valůšek

Tvorivý tím

Autori: Ivan Buraj, Pavel Sterec a Bohdan Karásek

Réžia: Ivan Buraj

Dramaturgia: Matěj Nytra

Scéna: Pavel Sterec

Odborná konzultácia: Matěj Metelec

Asistentka réžie: Anna Magdalena Pavlicová


Podrobnejšie informácie na: https://www.hadivadlo.cz/hra/nasi/VIZUÁLFOTOGALÉRIA


NAŠINAŠINAŠINAŠINAŠI