facebook Newsletter Kontakt
<>   HRÁME   30/11   Lilith   19.00   VSTUPENKY

Knižnica

30. divadelnú sezónu 2021/2022 odštartovalo Mestské divadlo Žilina kampaňou Netlačme na prírodu. Od tejto sezóny divadlo zminimalizovalo tlačené výstupy. Prestalo tlačiť mesačné programové materiály, ako aj bulletiny k premiérovým titulom. Online bulletiny k premiérovým titulom začalo divadlo exportovať ako webovú podstránku, ktorá ponúka rozsiahly textový a obrazový obsah bez priestorového obmedzenia, mnohé kontextové a presahové informácie, rozhovory s tvorcami, ako aj aktívne odkazy na web, ktoré umožňujú diváčkam a divákom čítať ďalej a dozvedieť sa viac. Tu nájdete všetky online materiály divadla na jednom mieste (publikácie, zborníky), online bulletiny majú osobitnú podstránku. Zobrazia sa po kliknutí na obrázok.

ALMANACH / PRÍBEH JEDNÉHO DIVADLA

Almanach Mestského divadla Žilina je fúzia či skôr kolízia tradičného chápania knihy ako lineárneho záznamu s prúdom kontextuálnych informačných a vizuálnych blokov pripomínajúcich viac formu magazínu. Je zborníkom príbehov, pretože všetko je príbeh, dokonca aj dejiny. Zachytáva 30 ročnú existenciu Mestského divadla Žilina prostredníctvom príbehov ľudí, ktorí tu pôsobili, pôsobia alebo Mestské divadlo pozorujú zvonku. Tak ako sa za posledných viac než 10 rokov radikálne zmenila dramaturgia Mestského divadla Žilina, výrazne sa zmenila aj jeho vizuálna identita a komunikácia. Almanach preto kladie neobvyklý dôraz na zachytenie obrazového príbehu divadla, ktorý netvoria len fotografie inscenácií a ľudí, ale aj grafiky plagátov a záznam kampaní divadla. Almanach zostavila Zuzana Palenčíková. Rozsah strán publikácie vytvoril priestor pre veľkorysý výtvarný prístup v layoute grafického dizajnéra Marcela Benčíka. Pohyblivý význam textu a obrazu sleduje viacero dejových línií, ktoré je možné vnímať samostatne alebo súbežne, plynulo ale aj v preskokoch.
 

 
ZBORNÍK Z KONFERENCIE CESTY K NOVÉMU PUBLIKU

Medzinárodnú konferenciu Cesty k novému publiku realizovalo Štúdio Mestského divadla Žilina o. z. v spolupráci s Mestským divadlom 25. mája 2022. Tu vám prinášame zborník z konferencie, ktorý obsahuje všetky hlavné príspevky našich hostí. Nájdete v ňom veľa inšpiratívneho čítania o Ateliéri pre divadelné vzdelávanie pri NDM v Ostrave;  vymedzenie a možnosti práce divadelného lektora, ktorý sa pohybuje medzi svetom divadla a divákov; zdieľanie koncepcie práce s publikom v HaDivadle s Klubom mladých divákoch v Brne; predstavenie komunitného rozvoja publika v divadle Archa, ktoré sa vybralo na cestu užitočného divadla a na záver aj medzinárodný prehľad v oblasti realizácie primárneho a sekundárneho výskumu publika so zameraním na holistický zážitok.