facebook Newsletter Kontakt
<>   HRÁME   04/10   Kreutzerova sonáta / Čia vina?   19.00 - 20.30   VSTUPENKY

Kalendár - JÚN 202302/06   PIATOK   19.00 - 19.50   veľká sála   derniéra

Deň, keď som ja už viac nebol ja

TEXT    Roland Schimmelpfennig   RÉŽIA    Eduard Kudláč

O magickej premene každodennosti.

CENA: 12 €   REZERVOVAŤ VSTUPENKY   ONLINE PREDAJ

08/06   ŠTVRTOK   19.00 - 20.25   veľká sála   derniéra

Žltá čiara

TEXT    Juli Zeh    Charlotte Roos   RÉŽIA    Eduard Kudláč

Komédia o neviditeľných mechanizmoch bezpečnostnej politiky.

CENA: 12 €   REZERVOVAŤ VSTUPENKY   ONLINE PREDAJ

16/06   PIATOK   18.00   veľká sála   verejná generálka

Dušan Makovický sa obesil vo svojom rodnom dome

TEXT    Zuzana Palenčíková   RÉŽIA    Rastislav Ballek

Trojportrét jedného národa na prelome storočí.

CENA: 10 €   REZERVOVAŤ VSTUPENKY   ONLINE PREDAJ

17/06   SOBOTA   19.00 - 20.30   veľká sála   premiéra

Dušan Makovický sa obesil vo svojom rodnom dome

TEXT    Zuzana Palenčíková   RÉŽIA    Rastislav Ballek

Trojportrét jedného národa na prelome storočí.

CENA: 14 €   REZERVOVAŤ VSTUPENKY   ONLINE PREDAJ

20/06   UTOROK   17.30   open air

Čítame, čo napísali

Čítanie textov mladých autoriek a autorov z dielne tvorivého písania v podaní herečiek a hercov.

VSTUP VOĽNÝ

30/06   PIATOK   19.00 - 21.35   veľká sála

Anna Karenina

TEXT    Armin Petras   RÉŽIA    Marián Amsler

Intímne a originálne spracovanie jedného z najznámejších románov L. N. Tolstého.

CENA: 9 €   REZERVOVAŤ VSTUPENKY   ONLINE PREDAJ