facebook Newsletter Kontakt
<>   HRÁME   07/06   Táto izba sa nedá zjesť   19.00 - 20.05   VSTUPENKY

Kalendár - JÚN 202301/06   ŠTVRTOK   19.00 - 20.30   štúdio

Rozhovor s členkou kultu

TEXT    Mária Modrovich   RÉŽIA    Petra Fornayová

Hľadanie osobnej slobody v jednom čisto ženskom spoločenstve.

CENA: 10 €   REZERVOVAŤ VSTUPENKY   ONLINE PREDAJ

02/06   PIATOK   19.00 - 19.50   veľká sála   derniéra

Deň, keď som ja už viac nebol ja

TEXT    Roland Schimmelpfennig   RÉŽIA    Eduard Kudláč

O magickej premene každodennosti.

CENA: 12 €   REZERVOVAŤ VSTUPENKY   ONLINE PREDAJ

03/06   SOBOTA   19.00 - 20.25   veľká sála

Triky, fet a makači

TEXT    Mohamed Rouabhi   RÉŽIA    Eduard Kudláč

Komédia o sile priateľstva z prostredia sociálnych vydedencov.

CENA: 12 €   REZERVOVAŤ VSTUPENKY   ONLINE PREDAJ

07/06   STREDA   19.00 - 20.05   veľká sála

Táto izba sa nedá zjesť

TEXT    Nicol Hochholczerová   RÉŽIA    Eduard Kudláč

Dramatizácia jedinečného debutu o vzťahu, z ktorého sa tak celkom nedá odísť.

CENA: 12 €   REZERVOVAŤ VSTUPENKY   ONLINE PREDAJ

08/06   ŠTVRTOK   19.00 - 20.25   veľká sála   derniéra

Žltá čiara

TEXT    Juli Zeh    Charlotte Roos   RÉŽIA    Eduard Kudláč

Komédia o neviditeľných mechanizmoch bezpečnostnej politiky.

CENA: 12 €   REZERVOVAŤ VSTUPENKY   ONLINE PREDAJ

16/06   PIATOK   18.00   veľká sála   verejná generálka

Dušan Makovický sa obesil vo svojom rodnom dome

TEXT    Zuzana Palenčíková   RÉŽIA    Rastislav Ballek

Filozofická detektívka alebo trojportrét jedného národa na prelome storočí.

CENA: 10 €   REZERVOVAŤ VSTUPENKY   ONLINE PREDAJ

17/06   SOBOTA   19.00   veľká sála   premiéra

Dušan Makovický sa obesil vo svojom rodnom dome

TEXT    Zuzana Palenčíková   RÉŽIA    Rastislav Ballek

Filozofická detektívka alebo trojportrét jedného národa na prelome storočí.

CENA: 14 €   REZERVOVAŤ VSTUPENKY   ONLINE PREDAJ

19/06   PONDELOK   19.00   veľká sála   organizované predstavenie

3T V DIVADLE

IMPROVIZOVANÉ DIVADLO

CENA: 15 €   REZERVOVAŤ VSTUPENKY   ONLINE PREDAJ

21/06   STREDA   19.00   veľká sála

Dušan Makovický sa obesil vo svojom rodnom dome

TEXT    Zuzana Palenčíková   RÉŽIA    Rastislav Ballek

Filozofická detektívka alebo trojportrét jedného národa na prelome storočí.

CENA: 12 €   REZERVOVAŤ VSTUPENKY   ONLINE PREDAJ

22/06   ŠTVRTOK   19.00 - 20.05   štúdio

HEY! Slováci

RÉŽIA    Pavol Viecha   Tomáš Procházka   Anna Šoltýsová

Tri rôzne prístupy k téme inakosti.

CENA: 10 €   REZERVOVAŤ VSTUPENKY   ONLINE PREDAJ

23/06   PIATOK   19.00 - 21.25   veľká sála

A je tu zas

TEXT    Timur Vermes   RÉŽIA    Filip Nuckolls

Komédia o tom, že Hitler by mal aj dnes šancu na úspech.

CENA: 12 €   REZERVOVAŤ VSTUPENKY   ONLINE PREDAJ