facebook Newsletter Kontakt

Kalendár - JÚN 202222/06   STREDA   19.00 - 20.00   štúdio   derniéra

HEY! Slováci

RÉŽIA    Pavol Viecha   Tomáš Procházka   Anna Šoltýsová

Tri rôzne prístupy k téme inakosti.

VYPREDANÉ