facebook Newsletter Kontakt

VRÁTENIE VSTUPNÉHO

19. 10. 2020

VRÁTENIE VSTUPNÉHO

Milí naši diváci,
ak máte zakúpené vstupenky na naše predstavenia, môžete požiadať o vrátenie vstupného, a to písomne e-mailom na adrese: pokladna@divadlozilina.eu. V žiadosti na refundáciu vstupného, prosím, uveďte číslo vášho účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC) a priložte naskenované vstupenky. Po dohode je možné vrátiť vstupenky aj osobne. V prípade potreby nás môžete kontaktovať na tel. čísle +421 41 381 0000 alebo e-mailom na pokladna@divadlozilina.eu.
 
V prípade vstupeniek zakúpených v sieti Ticketportal (online alebo na pobočkách) môžete požiadať o vrátenie vstupného spoločnosť TICKETPORTAL SK, s.r.o.