facebook Newsletter Kontakt
<>   HRÁME   03/02   Triky, fet a makači   19.00 - 20.25   VSTUPENKY

SVETOVÝ DEŇ DIVADLA 2022

27. 03. 2022

SVETOVÝ DEŇ DIVADLA 2022

Medzinárodný divadelný inštitút (ITI) - celosvetová mimovládna divadelná organizácia s prepojením na UNESCO - inicioval v roku 1962 prvý Svetový deň divadla pri príležitosti otvorenia Divadla národov v Paríži. Tento rok Svetový deň divadla oslavuje svoje šesťdesiate narodeniny. Od roku 1962 až po dnes, šesťdesiat významných divadelných osobností prispelo svojimi myšlienkami o divadle, kultúre a mieri prostredníctvom posolstiev k Svetovému dňu divadla. Svetový deň divadla sa oslavuje na celom svete 27. marca a svojimi posolstvami pripomína ľuďom veľkú silu, ktorú divadlo má a môže priniesť svojim divákom. Prvým autorom posolstva bol Jean Cocteau. Tento rok sa nám svojím posolstvom prihovára americký divadelný a operný režisér Peter Sellars.

Drahí priatelia,

keďže svet každú hodinu, každú minútu visí na nepretržitom toku spravodajských informácií, smiem nás všetkých ako tvorcov pozvať, aby sme vstúpili do našej vlastnej reality a vlastnej perspektívy epického času, epických zmien, epického uvedomenia, epickej reflexie a epickej vízie? Žijeme v epickom období ľudských dejín, hlboké a masívne zmeny, ktoré zažívame vo vzťahoch ľudí k sebe samým, v medziľudských vzťahoch, ako aj vo vzťahoch k iným než ľudským svetom, majú tendenciu presahovať našu schopnosť chápať, artikulovať a vyjadrovať sa.

V skutočnosti nežijeme v 24-hodinovom cykle správ, žijeme na hranici času. Noviny a médiá sú úplne bezmocné a neschopné vyrovnať sa s tým, čo zažívame.

Kde je jazyk, aké sú gestá, pohyby? Aké obrazy by nám mohli umožniť pochopiť hlboké posuny a rozkoly, ktoré zažívame? Ako môžeme sprostredkovať obsah nášho života, nie ako reportáž, ale ako prežitú skúsenosť?

Divadlo je umeleckou formou ľudskej skúsenosti, zážitku.

Ako sa vo svete presýtenom rozsiahlymi mediálnymi kampaňami, simuláciami zážitkov a strašnými predpoveďami môžeme posunúť za nekonečné opakovanie čísel, aby sme dokázali zažiť posvätnosť a nekonečnosť jedinečného života, jedinečného ekosystému, priateľstva alebo vlastnosti svetla na čudnej oblohe? Dva roky pandémie utlmili ľudské zmysly, zúžili ľudské životy a prerušili väzby, čím nás odsunuli na podivný základ existencie.

Aké semená  treba  v týchto rokoch zasadiť a presadiť a aké premnožené, invazívne druhy musia byť úplne a definitívne odstránené? Toľko ľudí je na hrane. Toľko násilia sa šíri, iracionálne alebo neočakávane. Toľko etablovaných štruktúr sa ukázalo ako nástroj neúprosnej krutosti.

Kde sú naše spomienkové obrady? Čo si máme zapamätať? Aké sú rituály, ktoré nám umožnia konečne si znovu začať predstavovať a vydať sa na cesty, ktoré sme nikdy predtým nepodnikli?

Divadlo epickej vízie, zmyslu, obnovy a liečenia potrebuje nové rituály. Nemusíme sa zabávať. Musíme sa spojiť. Musíme sa podeliť o priestor a musíme kultivovať tento spoločný priestor. Potrebujeme chránené priestory hlbokého načúvania a rovnosti.

Divadlo je stvorením priestoru rovnosti medzi ľuďmi, bohmi, rastlinami, zvieratami, kvapkami dažďa, slzami a regeneráciou na zemi. Tento priestor rovnosti a intenzívneho načúvania je osvetlený skrytou krásou, ktorú udržiavajú pri živote hlboké interakcie medzi nebezpečenstvom, vyrovnanosťou, múdrosťou, konaním a trpezlivosťou.

Budha v jednej zo svojich sútier uvádza desať foriem veľkej trpezlivosti v ľudskom živote. Jedna z najmocnejších sa nazýva Trpezlivosť vnímať všetko ako fatamorgánu. Divadlo vždy predstavovalo život ako fatamorgánu, vďaka ktorej dokážeme vidieť skrz ľudské ilúzie, klam, slepotu a popieranie, s oslobodzujúcou jasnosťou a silou.

Sme si takí istí tým, na čo sa pozeráme a ako sa na to pozeráme, že nedokážeme vidieť a cítiť alternatívne reality, nové možnosti, originálne prístupy, nevídané vzťahy a nadčasové spojenia.

Práve teraz je čas na hlbokú obnovu našich myslí, našich zmyslov a predstáv, našich dejín a budúcnosti. Túto prácu však nemôžu robiť izolovaní ľudia, ktorí konajú osamote. Je to práca, ktorú musíme robiť spoločne. Divadlo je pozvánkou, aby sme túto prácu robili spoločne.

Peter Sellars, USA
divadelný a operný režisér
preložila
Lenka Čepková

Posolstvo každoročne vzniká z iniciatívy Medzinárodného divadelného inštitútu (ITI).


Medzinárodný divadelný inštitút (ITI) s radosťou oznamuje, že oslava Svetového dňa divadla 2022 sa uskutoční 27. marca 2022 formou online podujatí organizovanými centrami a generálnym sekretariátom Medzinárodného divadelného inštitútu (ITI).

Svetový deň divadla oslávi v roku 2022 svoje šesťdesiate narodeniny. Od roku 1962 až po dnes, šesťdesiat významných divadelných osobností prispelo svojimi myšlienkami o divadle, kultúre a mieri prostredníctvom posolstiev k Svetovému dňu divadla. Svetový deň divadla sa oslavuje na celom svete a svojimi posolstvami pripomína ľuďom veľkú silu, ktorú divadlo má a môže priniesť svojim divákom.

Tento rok sa oslava Svetového dňa divadla zameria na mladých, na budúcu generáciu a začínajúcich umelcov, na ktorých sa Medzinárodný divadelný inštitút (ITI)  v nedávnej minulosti výrazne zameriaval. Prostredníctvom tohto významného podujatia chce Medzinárodný divadelný inštitút (ITI) ponúknuť ďalšej generácii umelcov a umeleckých profesionálov platformu na výmenu nápadov a na svoju prezentáciu sa svetu.

Medzinárodný divadelný inštitút (ITI) preto pozýva začínajúcich umelcov z rôznych kontinentov, aby sa zúčastnili a prezentovali počas tejto online oslavy prostredníctvom videí. Video z tejto online oslavy bude dostupné 27. Marca.

Sledujte nás na WorldTheatreDay