facebook Newsletter Kontakt

OZNAM O PREVENTÍVNYCH OPATRENIACH PROTI COVID-19

06. 03. 2020

OZNAM O PREVENTÍVNYCH OPATRENIACH PROTI COVID-19

OZNAM O PREVENTÍVNYCH OPATRENIACH PROTI KORONAVÍRUSU

COVID-19 je nákazlivý druh vírusu, ktorý spôsobuje respiračné ochorenie. Tento nový vírus môže spôsobiť symptómy ako kašeľ, horúčka, bolesti kĺbov, svalov, únavu a sťažené dýchanie.

Všeobecné preventívne opatrenia na redukciu rizika ochorenia:
- umývajte si ruky často mydlom a vodou, najmenej počas 20 sekúnd; ak nie je k dispozícii mydlo a voda, použite dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
- vyhýbajte sa dotyku očí, nosa i úst neumytými rukami,
- zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju okamžite zahoďte do koša,
- vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
- ak ste chorý a vykazujete klinické príznaky, telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby; vyhnite sa kontaktu s ostatnými ľuďmi,
- 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť),
- v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov,
- zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami.

Ak ste sa vrátili zo zasiahnutých oblastí:
- kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačného obdobia – 14 dní po návrate,
- dbajte na dôkladnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti, kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek, ktoré potom zahodíte do koša, a ak sa dá, obmedzte návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí,
- ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, telefonicky kontaktuje svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti
- v prípade, že lekár vysloví podozrenie z nákazy, pošle vás na infektologické pracovisko, ktoré určí ďalší postup liečby,
- ak ste bez príznakov a napriek tomu máte podozrenie na nákazu novým koronavírusom, môžete z vlastného rozhodnutia podstúpiť domácu izoláciu počas 14 dní.

Všetky aktuálne informácie nájdete v uvedenom odkaze:
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

OZNAM PRE NÁVŠTEVNÍKOV MESTSKÉHO DIVADLA ŽILINA
- pri vstupe do Veľkej sály vykonajte dezinfekciu rúk dezinfekčným prostriedkom,
- ak ste sa vrátili z oblastí postihnutých alebo ohrozených nákazou koronavírusu alebo ak vykazujete známky ochorenia, nezúčastňujte sa na divadelných predstaveniach alebo iných verejných podujatiach.