facebook Newsletter Kontakt
<>   HRÁME   03/02   Triky, fet a makači   19.00 - 20.25   VSTUPENKY

OD 22. NOVEMBRA HRÁME V REŽIME OP

19. 11. 2021

OD 22. NOVEMBRA HRÁME V REŽIME OP

Na základe sprísnených protipandemických opatrení (vyhláška 258) pre vás od pondelka 22. novembra hráme v režime OP (osoba očkovaná alebo tá, ktorá prekonala ochorenie COVID-19). Maximálna kapacita vo Veľkej sále je 100 diváčok a divákov. V decembrovom programe, ktorý je už v predaji, pridávame kvôli kapacitným obmedzeniam ešte jeden Vianočný koncert Fragile v stredu 1. decembra o 17:30.

 

Ak ste si už kúpili vstupenky a na program od 22. novembra nespĺňate podmienku OP, vrátime vám v pokladnici vstupné alebo vám vymeníme vstupenky za náhradné predstavenie podľa vášho výberu do konca sezóny 2021/2022.

Predstavenia do 22. decembra (SKECZ - 19. 11.; Deň, keď som ja už viac nebol ja  - 19.11.; Niekto príde -  20.11.) hráme ešte v režime OTP.


Za osobu v režime OP sa považuje osoba kompletne očkovaná* a osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.**

* Za kompletne zaočkovanú osobu sa považuje:  
a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
c) osoba 14 dní po aplikácii akejkoľvek dávky, ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní, alebo
d) osoba do 2 rokov veku, alebo
d) osoba od 2 rokov do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu.
 

** Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste, vydaného do 15. novembra 2021.