facebook Newsletter Kontakt
<>   HRÁME   29/10   Naše fotky   17.00   VSTUPENKY

NEHRÁME

14. 10. 2020

NEHRÁME

Vážení diváci,
v súlade s nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR sú od dňa 15. októbra 2020 zrušené všetky podujatia pre verejnosť v Mestskom divadle Žilina. Uvedené opatrenia sa budú upravovať podľa aktuálneho vývoja situácie.


Diváci, ktorí majú zakúpené vstupenky na nasledujúce predstavenia, môžu požiadať o vrátenie vstupného, a to písomne e-mailom na adrese: pokladna@divadlozilina.eu s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC) a k žiadosti priložili naskenované vstupenky na refundáciu.


V prípade vstupeniek zakúpených v sieti Ticketportal (online, alebo na pobočkách) môžete požiadať o vrátenie vstupného spoločnosť TICKETPORTAL SK, s.r.o.


V prípade potreby nás môžete kontaktovať na tel. čísle +421 41 381 0000 alebo e-mailom na pokladna@divadlozilina.eu.
Ďalšie informácie poskytneme operatívne a budú zverejnené na internetovej stránke Mestského divadla Žilina www.divadlozilina.eu.

Ďakujeme za pochopenie

Tím Mestského divadla Žilina