facebook Newsletter Kontakt

NAŠA ZELENÁ STRECHA

04. 08. 2021

NAŠA ZELENÁ STRECHA

Máme k dispozícii architektonickú štúdiu, ktorá navrhuje stavebné úpravy strechy Mestského divadla Žilina. Autormi štúdie sú architektka Ľubica Koreňová a architekt Andrej Smatana. Rovná strecha nad západným administratívnym krídlom divadla svojou polohou, dostupnosťou a plošnými parametrami ponúka zaujímavé sezónne možnosti na využitie pre rôzne aktivity a podujatia, divadelné predstavenia, koncerty, čítačky či eventy. Prístup na strechu je reprezentatívnym hlavným schodiskom a plánovaným výťahom, ktorý umožní bezbariérový prístup aj do Veľkej sály či administratívnej časti budovy. V štúdii je zdokumentovaná variabilnosť využívania hlavnej pochôdznej plochy na západnej strane a systém malých zelených oáz nadväzujúcich na túto plochu s možnosťou pobytu, relaxu a vyhliadky. Tešíme sa na tento inšpiratívny zelený priestor a robíme všetko preto, aby sme ho mohli čím skôr realizovať.

FOTOGALÉRIA