facebook Newsletter Kontakt

HRÁME V REŽIME OTP

22. 08. 2021

HRÁME V REŽIME OTP

Blíži sa otvorenie našej 30. divadelnej sezóny 2021/2022, počas ktorej pre vás pripravujeme veľa nových divadelných aj nedivadelných projektov. Pokladnica bude opäť otvorená od pondelka 30. 8. 2021 v pracovných dňoch od 15:30 do 18:00.

Na základe semaforu pre kultúrne podujatia, v snahe zabezpečiť čo najbezpečnejšie prostredie a vzhľadom na rýchle šírenie delta variantu ochorenia COVID-19 sme sa rozhodli hrať v režime OTP - očkovaní, testovaní a tí, čo COVID-19 prekonali.

Tešíme sa na stretnutie s vami!


Za osobu v režime OTP sa považuje osoba plne očkovaná *; osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR/LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu; a osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

* Pod plne zaočkovanou osobou sa myslia osoby, ktoré sú 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne, alebo 14 dní po akejkoľvek dávke, ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.