facebook Newsletter Kontakt

Hľadáme Vedúcu/ vedúceho ekonomického oddelenia

12. 02. 2020

Hľadáme Vedúcu/ vedúceho ekonomického oddelenia

 

 

 

 

Miesto práce:
Mestské divadlo Žilina, Horný Val č. 3, 010 01 Žilina

Druh pracovného pomeru:
plný úväzok

Termín nástupu
marec 2020, prípadne dohodou

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:
Mzda od 950 € mesačne podľa praxe a úrovne zručností + osobný príplatok a príplatok za riadenie (odmeňovanie podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení Zákona č. 388/2018 Z. z. a zákona č. 354/2018 Z. z.)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- metodika účtovníctva a  jeho úplné, včasné a správne vedenie
- samostatné a komplexné riadenie účtovníckych prác na zverenom úseku
- koordinácia účtovnej metodiky s MsÚ Žilina
- spracovanie mesačnej a ročnej uzávierky, zostavenie účtovných a štatistických výkazov
- vypracovanie návrhov rozpočtu príjmov a výdajov na zmenu rozpočtu
- vykonávanie mesačnej a ročnej uzávierky, spracovávanie pravidelných výkazov, reportov a štatistík,
- spracovanie interných dokladov, evidencia majetku, skladu, evidencia zmluvných vzťahov, vedenie a spracovanie databáz
- daňová agenda – DPH, daňové priznania,
- mzdová a personálna agenda,
- komunikácia s bankou a ostatnými inštitúciami
znalosť:
- zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
- zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení,
- Zákon č. 552/2003 Z. z.
- Zákon o výkone práce vo verejnom záujme

Zamestnanecké výhody, benefity
-pružná pracovná doba
- zamestnanecké vstupenky na predstavenia divadla
- 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
- možnosť osobného a profesionálneho rastu

Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore
Ukončené VŠ vzdelanie ekonomického zamerania a prax min. 5 rokov, alebo ukončené stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania a prax min. 10 rokov. Ovládanie podvojného a rozpočtového účtovníctva.
Ostatné znalosti
Podvojné účtovníctvo - expert
Mzdové účtovníctvo - expert
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti
- aktívny prístup k riešeniu úloh a samostatnosť
- zmysel pre systematickosť
- zodpovednosť, svedomitosť, precíznosť
- komunikatívnosť a príjemné vystupovanie
- odolnosť voči stresu
- schopnosť byť kreatívny a vedieť pracovať teamovo
- práca s internetom a portálmi orgánov štátnej správy a verejnej správy (napr. finančná správa), práca s vnútornými IS pre finančné a mzdové účtovníctvo (Softip, Omega, MRP a pod), práca s portálmi RIS (Rozpočtový informačný systém)

Informácie o výberovom konaní
V prípade, že vás táto ponuka zaujala, pošlite nám svoju žiadosť o prijatie do pracovného pomeru so životopisom a súhlasom so spracúvaním vašich osobných údajov do 19.2.2020 na emailovú adresu: petrapudis@divadlozilina.eu alebo poštou na adresu: Mestské divadlo Žilina, Horný Val 3, 010 01 Žilina. Vybraní uchádzači budú pozvaní na výberové konanie.
Bližšie informácie získate na tel.č. +421903510671.

Kontakt
Mestské divadlo Žilina
Horný Val 3
010 01 Žilina

Kontaktná osoba:
Mgr. Petra Pudiš
petrapudis@divadlozilina.eu
Tel.: 
+421903510671

https://www.profesia.sk/praca/mestske-divadlo-zilina/O3868093