facebook Newsletter Kontakt

DÔLEŽITÝ OZNAM V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM

09. 03. 2020

DÔLEŽITÝ OZNAM V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM

DÔLEŽITÝ OZNAM V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM
Mesto Žilina prijalo preventívne opatrenia v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 na území Slovenskej republiky. Na základe rozhodnutia sa s platnosťou od zajtrajšieho dňa 10. marca 2020 do 15. apríla 2020 rušia všetky podujatia pre verejnosť v Mestskom divadle Žilina. Uvedené opatrenia sa budú upravovať podľa aktuálneho vývoja situácie.

Prosíme, aby návštevníci, ktorí majú zakúpené vstupenky na predstavenia na nasledujúcich 14 dní, požiadali o vrátenie vstupného písomne e-mailom na adrese pokladna@divadlozilina.eu s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC) a k žiadosti priložili naskenované vstupenky na refundáciu.

V prípade vstupeniek zakúpených v sieti Ticketportal  (online, alebo  na pobočkách) môžete požiadať o vrátenie vstupného spoločnosť TICKETPORTAL SK, s.r.o..
Pokladnica Mestského divadla Žilina bude v týchto dňoch tiež zatvorená.

Ďalšie informácie poskytneme operatívne a budú zverejnené na internetovej stránke Mestského divadla Žilina www.divadlozilina.eu.

Viac informácií: http://www.zilina.sk/koronavirus/