facebook Newsletter Kontakt

DNES HRÁME S TITULKAMI

23. 09. 2020

DNES HRÁME S TITULKAMI

V spolupráci s Asociáciou Nepočujúcich Slovenska a organizačnou jednotkou KC ANEPS ZA uvedieme dnes  po prvýkrát divadelné predstavenie s tlmočením a titulkami pre sluchovo postihnutých. Predstavenie inscenácie hry Andreasa Sautera a Bernharda Studlara Prachy! v réžii Mariána Amslera dnes  23. septembra 2020 o 19.00 hod. hráme v rámci Medzinárodného týždňa nepočujúcich, ktorý sa oslavuje na celom svete. Tento rok sa oslavy zameriavajú na dôležitosť posunkového jazyka, ktorý je jedným z prvkov špecifickej kultúry ľudí s postihnutím sluchu (nepočujúcich, nedoslýchavých, ohluchnutých a iných).

Mestské divadlo Žilina zakúpilo ledkové titulkovacie zariadenie vďaka podpore z Nadácie KIA. Divadlo týmto vychádza v ústrety novému publiku a pomáha tým sprístupňovať kultúru v zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Predstavenia s tlmočením a titulkami pre sluchovo postihnutých plánujeme uvádzať raz mesačne počas celej divadelnej sezóny.