facebook Newsletter Kontakt

BLIŽŠIE K VÁM

23. 03. 2020

BLIŽŠIE K VÁM

V týchto dňoch pre vás testujeme LED titulkovacie zariadenie, ktoré sme do divadla zakúpili vďaka grantovej podpore z Nadácie Kia. Ide o energiu šetriace zariadenie najnovšej LED technológie, ktoré sa dá ľahko prispôsobiť okolnostiam. Budeme tak môcť divadelný zážitok sprostredkovať aj divákom a diváčkam so sluchovým znevýhodnením v spolupráci s Úniou nepočujúcich (simultánne slovenské titulky) alebo divákom a diváčkam z iných krajín (v anglickom znení alebo v inej jazykovej verzii). Otvára sa nám príležitosť hostiť aj zahraničné divadlá. Tešíme sa na vás.