facebook Newsletter Kontakt
<>   HRÁME   31/05   Prachy!   19.00 - 21.35   VSTUPENKY

ALMANACH / PRÍBEH JEDNÉHO DIVADLA

31. 05. 2022

ALMANACH / PRÍBEH JEDNÉHO DIVADLA

Almanach Mestského divadla Žilina je fúzia či skôr kolízia tradičného chápania knihy ako lineárneho záznamu s prúdom kontextuálnych informačných a vizuálnych blokov pripomínajúcich viac formu magazínu. Je zborníkom príbehov, pretože všetko je príbeh, dokonca aj dejiny. Zachytáva 30 ročnú existenciu Mestského divadla Žilina prostredníctvom príbehov 39 ľudí, ktorí tu pôsobili, pôsobia alebo Mestské divadlo pozorujú zvonku. Častokrát ide o záblesky vynárajúce sa z minulosti, ktoré zostali v ľuďoch ako trvalá spomienka, pečať, silná emócia.

Pretlmočiť jazyk divadla do slov v plnej denzite sa zdá byť nemožné. Ako píše britský divadelný kritik Mark Fisher, všeličo sa stratí v preklade, keď chceme pretlmočiť jazyky inscenácií do slov, tú bohatú babylonskú reč živého predstavenia do dvojrozmernej prózy. Aj tu sa mnohé stratilo, ale naopak, mnohé fragmenty sa aj vynorili, lebo tu zachytené spomienky nenájdeme v žiadnych archívoch, ani recenziách či kritikách.

Tak ako sa za posledných viac než 10 rokov radikálne zmenila dramaturgia Mestského divadla Žilina, výrazne sa zmenila aj jeho vizuálna identita a komunikácia. Almanach preto kladie neobvyklý dôraz na zachytenie obrazového príbehu divadla, ktorý netvoria len fotografie inscenácií a ľudí, ale aj grafiky plagátov a záznam kampaní divadla. Rozsah strán publikácie vytvoril priestor pre veľkorysý výtvarný prístup v layoute grafického dizajnéra Marcela Benčíka. Pohyblivý význam textu a obrazu sleduje viacero dejových línií, ktoré je možné vnímať samostatne alebo súbežne, plynulo ale aj v preskokoch.

Tu vám ponúkame odkaz na web, kde nájdete časť z publikácie.


Tlačenú publikáciu alebo jej elektronickú verziu si už čoskoro budete môcť zakúpiť vo vybraných kníhkupectvách (Artfórum, Martinus, Prospero).

Almanach / Príbeh jedného divadla z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Publikácia vyšla vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.